קבוצת מיומנויות חברתיות רגשיות

מטרת הקבוצה לעזור ולהעצים מיומנויות חברתיות

מטרת הקבוצה לעזור ולהעצים מיומנויות חברתיות כגון: חשיפה עצמית, הקשבה לאחר, יוזמה חברתית, הבעת רגשות חיוביים ושליליים ופתרון בעיות חברתיות. הקבוצה עורכת כ15 מפגשים במהלכם שלושה מפגשי הורים פרטניים ומונחת על ידי שתי מטפלות. משך כל קבוצה כ50 דקות והיא מונה עד 8 ילדים בגילאי גן חובה וכתה א'.